229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet
A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról