2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályban maradó normaszövegével
Időállapot: 2012.