Az emberi erõforrások minisztere 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete

a pedagógiai szakszolgálati intézmények mûködésérõl