II. évfolyam 1. szám – 2017. november

Tartalom

Tanulmányok

•   Tar Éva: Az ismeretlen eredetű beszédhanghibák felosztása

•   Mészáros Andrea: A verbális fluencia vizsgálata specifikus nyelvfejlődési zavarban

•   Kas Bence, Lőrik József, Bertalan Regina Frida: A korai nyelvi-kommunikációs fejlettség új mérőeszköze, a MacArthur-Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár 3. (KOFA–3) alapjai és gyakorlati alkalmazási lehetőségei

•   Szabó Ottilia: A diszkalkulia terápiájában alkalmazható képi problémareprezentációs stratégiákról

•   Horváth Alexandra Nikolett: 4–10 éves korú gyermekek igei morfoszintaktikai fejlettségének vizsgálata a magyarra adaptált Wug-teszttel

Szemle

•   Tar Éva: Bóna Judit (szerk.) Fonetikai olvasókönyv

•   Balogh Zsófia Nóra: Shiwen Feng et al.: Aktív és passzív mondatok nyelvtani feldolgozási stratégiái közti különbségek vizsgálata fMRI-vel

Hírek, események

Habilitáció

Országos Köznevelési Tanács

MLSZSZ-konferencia

Emléktábla-avatás

 

A lapszám az alábbi ablakban böngészhető vagy
ezen a linken PDF formátumban letölthető