Az oktatási és kulturális miniszter 4/2010. (I. 19.) OKM rendelete

a pedagógiai szakszolgálatokról