A Logopédia folyóirat a magyarországi logopédusok szövetségének évente kétszer megjelenő elektronikus folyóirata.

Legfontosabb célja:

•    tájékoztatni a hazai logopédusokat az itthon folyó logopédiai kutatásokról,
•    megismertetni a társtudományok logopédiát is érintő eredményeit,
•    közölni a logopédiai gyakorlatban bevált új módszereket,
•    teret adni a logopédusoknak az őket foglalkoztató kérdések kifejtéséhez,
•    ismertetni a szakmát érintő újabb könyveket, kiadványokat, jogszabályokat,
•    publikálási lehetőséget adni a hazai egyetemek hallgatóinak.

Várjuk tehát egyetemi oktatók, gyakorló logopédusok, logopédiaszakos hallgatók és azok írásait, akik a fenti célokkal egyetértenek, és hozzá kívánnak járulni a logopédiai tevékenység fejlődéséhez.