LOGOPÉDIA - A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségének folyóirata

Megjelenik online évente.

Kiadja a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület (MLSZSZ)
Székhely: 1046 Budapest, Berzsenyi tér 11/E.

Felelős kiadó: Fehérné Kovács Zsuzsanna, az MLSZSZ elnöke

Szerkesztőbizottság:

Főszerkesztő: Lőrik József

Főszerkesztő-helyettes: Kas Bence

Tagok:

Imre Angéla
Mészáros Andrea
Mészáros Éva
Pintye Mária
Sebestyénné Tar Éva
Tóthné Aszalai Anett
Ványi Ágnes

A szerkesztőbizottság e-mailcíme: logopediaszerkesztoseg[kukac]mlszsz.hu

Tipográfia, tördelés: Girasek Károly

Címlapgrafika: †Zoltán Gábor

ISSN 2498-8960

A folyóiratban közölt írások a szerzők véleményét tükrözik. Bármilyen terápiás felhasználásukra a szerkesztőség nem ad engedélyt. A lapban közölt tartalmak nem szakemberek általi
gyakorlati célú alkalmazását a szerkesztőség kifejezetten tiltja. Az emiatt bekövetkező egészségromlásért és egyéb problémákért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

A folyóiratban megjelenő írásokat és azok bármely részletét (beleértve a táblázatokat és ábrákat) csak a szerkesztőségbe beérkezett kérelem kedvező elbírálásának birtokában lehet
felhasználni.

Közlésre szánt kéziratokat és észrevételeket a szerkesztőség címére várunk. A szerkesztőségnek beküldött kéziratok eredetiségéért, plágiummentességéért
a szerzők tartoznak jogi felelősséggel.

A folyóirathoz beérkezett kéziratokat nem őrizzük meg, nem küldjük vissza.