Tisztelt Tagjaink!

 
A 2012. 11. 24-ére összehívott Rendkívüli Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
 
A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület Közgyűlése az MLSZSZ alelnökének Mosányi Emőkét, elnökségi tagjának Kas Bencét, a felügyelőbizottság elnökének Ványi Ágnest választotta.
 
A tisztséghez mindhármuknak gratulálunk!
 
A Közgyűlés továbbá megszavazta, hogy az Alapszabály módosítása az egyesület céljainak meghatározása körében tételesen a Civil törvény szövegével egészüljön ki és ennek megfelelően az elnökség készítse el az egységes szerkezetű alapszabályt.
Valamint támogatta, hogy az elnökség járjon el a közhasznúság megtartásához szükséges, közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos ügyekben.
A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.